Рукописи не горе

Књига је јединствена, преносива магија!! :-)

Правописне мапе ума

Седмаци су систематизовали знања и креирали правописне мапе ума. Удаљили су се на тренутак од рачунара и телефона и у руке узели папире и бојице и изразили своју креативност и реализовали идеје, а истовремено утврдили правописна правила.

Поставите коментар »

Пробни тест – новембар

Овим тестом обухваћено је градиво обрађено од септембра до новембра – историја језика, синтагме, напоредни односи међу независним реченицама, атрибут и апозиција, конгруенција, падежи и значења падежа, књижевност.

Пробни тест – новембар

Поставите коментар »

Зависне реченице и завршни тест

зависне реченице и завршни тест- ФЕЈ

Поставите коментар »

Пробни контролни – март

тест – март 

Поставите коментар »

Завршни полугодишњи тест – 7. разред

Завршни полугодишњи тест за ученике 7. разреда

Поставите коментар »

Пробни тест – синтагме, падежи, независне реченице

Пробни тест – синтагме, падежи, независне реченице

Поставите коментар »

Падежи- служба и значења

Поставите коментар »

Развој српског језика – тест

Развој српског језика – тест

Поставите коментар »

Завршни полугодишњи тест – 5. разред

Завршни полугодишњи 

Поставите коментар »

Тест – ПАДЕЖИ

Контролни ПАДЕЖИ

2 Коментари »