Рукописи не горе

Књига је јединствена, преносива магија!! :-)

Гугл тест – ПРИДЕВИ

Тест – придеви

Поставите коментар »

Падежи

Поставите коментар »

Завршни полугодишњи тест – 5. разред

Завршни полугодишњи 

Поставите коментар »

Личне заменице

Поставите коментар »

Тест – ПАДЕЖИ

Контролни ПАДЕЖИ

2 Коментари »

Именице

Поставите коментар »

Тест – реченица и реченични чланови

Тестић

Поставите коментар »

Тест предзнања

ТЕСТ ПРЕДЗНАЊА 

2 Коментари »

Завршни тест – пети разред

Завршни тест -V разред

Поставите коментар »

Тест – глаголи

Припремила сам вам пример теста о глаголима. Добро се припремите!!! 🙂

Уколико имате питања у вези са тестом, поставите питање у коментару. Потрудићу се да што пре одговорим. 🙂

ТЕСТ О ГЛАГОЛИМА ЗА УЧЕНИКЕ 5

2 Коментари »