Рукописи не горе

Књига је јединствена, преносива магија!! :-)

Светски дан књиге

Светски дан књиге и ауторских права обележава се 23. априла сваке године. Одлука о обележавању Светског дана књиге и ауторских права донета је на Генералној конференцији УНЕСКО-а одржаној у Паризу 1995. године.

Године 1995, на Генералној конференцији УНЕСКО-а је одлучено да се Светска дан књиге и ауторских права слави на овај датум, јер је тада каталонски фестивал, а и ово је датум годишњице рођења и смрти Вилијама Шекспира, смрти Мигела де Сервантеса.

 

Књига о Светском дану књиге

Поставите коментар »

“Горски вијенац“ – Селимово писмо и отпоздрав на писмо

У овом фајлу је одломак из Његошевог “Горског вијенца“ (Селимово писмо и отпоздрав на писмо) са објашњењима непознатих појмова и алузија.

У загради су објашњени појмови означени црвеном бојом. Додатна објашњења дата су у фусноти.

<div style=“margin-bottom:5px“> <strong> <a href=“https://www.slideshare.net/ssuserbcc81c/ss-40361846&#8243; title=“Горски вијенац (Селимово писмо и отпоздрав на писмо)“ target=“_blank“>Горски вијенац (Селимово писмо и отпоздрав на писмо)</a> </strong> from <strong><a href=“http://www.slideshare.net/ssuserbcc81c&#8220; target=“_blank“>Ивана Цекић</a></strong> </div>

Поставите коментар »

Вукови певачи

<div style=“margin-bottom:5px“> <strong> <a href=“https://www.slideshare.net/ssuserbcc81c/ss-40166974&#8243; title=“Вукови певачи“ target=“_blank“>Вукови певачи</a> </strong> from <strong><a href=“http://www.slideshare.net/ssuserbcc81c&#8220; target=“_blank“>Ивана Цекић</a></strong> </div>

Поставите коментар »

Почетак буне на дахије 8/3

Поводом Међународног дана наставника, сваке године моји ученици припремају час и ми заменимо улоге. Они постају наставници, ја се подсећам како је то бити ученик. Ове године ученици 8. разреда припремили су обраду народне епске песме “Почетак буне на дахије“.

<div style=“margin-bottom:5px“> <strong> <a href=“https://www.slideshare.net/ssuserbcc81c/8-3-39982977&#8243; title=“Почетак буне на дахије 8-3″ target=“_blank“>Почетак буне на дахије 8-3</a> </strong> from <strong><a href=“http://www.slideshare.net/ssuserbcc81c&#8220; target=“_blank“>Ивана Цекић</a></strong> </div>

Поставите коментар »

Почетак буне на дахије 8-1

Поводом Међународног дана наставника, сваке године моји ученици припремају час и ми заменимо улоге. Они постају наставници, ја се подсећам како је то бити ученик. Ове године ученици 8. разреда припремили су обраду народне епске песме “Почетак буне на дахије“.

<div style=“margin-bottom:5px“> <strong> <a href=“https://www.slideshare.net/ssuserbcc81c/p-8-1-39945678&#8243; title=“Pочетак буне на дахије 8/1″ target=“_blank“>Pочетак буне на дахије 8/1</a> </strong> from <strong><a href=“http://www.slideshare.net/ssuserbcc81c&#8220; target=“_blank“>Ивана Цекић</a></strong> </div>

1 Коментар »

Ловац у житу

Dzerom Dejvid Selindzer – Lovac u zitu

 

 

Поставите коментар »