Рукописи не горе

Књига је јединствена, преносива магија!! :-)

Зависне реченице и завршни тест

зависне реченице и завршни тест- ФЕЈ

Поставите коментар »

Развој српског језика – тест

Развој српског језика – тест

Поставите коментар »

Пробни тест – завршни испит

Пробни тест за завршни испит

Поставите коментар »

Завршни тест за ученике 8. разреда

ЗАВРШНИ ТЕСТ

Поставите коментар »

ТЕСТ – зависне реченице

Зависне реченице

Поставите коментар »

Зависне реченице са истим везницима

Драги осмаци,

Припремила сам вам примере различитих врста зависних реченица које имају исте везнике.

1 Коментар »

Зависне реченице – табеларни приказ

Драги моји,

Припремила сам вам табеларни приказ зависних реченица са везницима, службом и примерима.

Поставите коментар »

ЗАВРШНИ ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

ЗАВРШНИ ПОЛУГОДИШЊИ ТЕСТ ЗА УЧЕНИКЕ 8.

2 Коментари »

Вукова реформа

<div style=“margin-bottom:5px“> <strong> <a href=“https://www.slideshare.net/ssuserbcc81c/ss-39592887&#8243; title=“вукова реформа“ target=“_blank“>вукова реформа</a> </strong> from <strong><a href=“http://www.slideshare.net/ssuserbcc81c&#8220; target=“_blank“>Ивана Цекић</a></strong> </div>

Поставите коментар »

Лексика српског језика

Лексика српског књижевног језика from Ивана Цекић
Поставите коментар »