Рукописи не горе

Књига је јединствена, преносива магија!! :-)

Гугл тест – ПРИДЕВИ

Тест – придеви

Поставите коментар »

Пробни тест – новембар

Овим тестом обухваћено је градиво обрађено од септембра до новембра – историја језика, синтагме, напоредни односи међу независним реченицама, атрибут и апозиција, конгруенција, падежи и значења падежа, књижевност.

Пробни тест – новембар

Поставите коментар »