Рукописи не горе

Књига је јединствена, преносива магија!! :-)

Међународни дан детета

Поставите коментар »

Међународни дан толеранције

Генерална Скупштина Уједињених нација је 1996. године позвала земље чланице да установе Дан толеранције у сладу с Декларацијом о принципима толеранције коју су чланице потписале 16. новембра 1995. године. То је дан који подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас.

Толеранција је поштовање, прихваћање и уважавање богатства различитости у светским културама, форма изражавања и начин да будемо људи – УНЕСКО-ова је дефиниција за толеранцију.

УНЕСКО је проглашењем међународног дана толеранције скренуо пажњу на бројне међународне акте који се тичу људских права, укључујући Конвенцију о грађанским и политичким правима, Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминација жена, расне дискриминације, као и Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида, те бројне друге.

Толеранција подразумева вољу и способност прихватити и допустити различитост, било да се ради о разликама у политичком уверењу, или о верским, расним или полним разликама.

mir44

1 Коментар »

Светски дан доброте

Данас се обележава Међународни дан доброте. 🙂

t_3030885_o_dobroti_pinkjeca_cool_v

Поставите коментар »

Именице

Поставите коментар »